1 2 3

Teach Yourself Turkish

Kendi kendinize Türkçe öğrenebileceğiniz yararlı bir kaynak.  Açıklamaları İngilizce olarak vermiş.Kitabı aşağıdaki bağlantıdan ulaşabili...

Türkçe Eğitimi Güncel Araştırmaları

9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayında sunulan bildiriler iki ayrı e-kitap biçiminde yayımlanmıştır. Kitaba buradan ul...

Dil Öğretiminde Sosyal Değerlerin Aktarımı

  Değerler, bireylerin yaşama şekillerini biçimlendiren tavır, tutum ve davranışların topluma akseden yönlerini ekonomik, pskolojik...

Dokuz Dil Bilen İngiliz Adamın 7 Günde Türkçe Öğrenme Serüveni

7 gün gibi kısa sürede Türkçe gibi köklü bir dil öğrenilebilir mi? Eğer Matthew Youlden gibi dil öğrenme yeteneğiniz hat safhaya ulaşmışs...

Acaba Ne Demek İstiyor? Common Mistakes in Turkish Phrases

Bu kitapta 7 farklı testte 900 soru hazırlanmıştır. Bu sorular Sayın öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gulden Tum tarafından 2005-2009 yılları ...

Türkçe Alıştırma Kitabım ( MY TURKISH EXERCISE BOOK )

Küreselleşme insanların birbirinin kültürünü ve dilini öğrenme ihtiyacını hızlandırmıştır. Son zamanlarda birçok ülkede Türkçeyi yabancı ...

Türkçe Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları (Dinleme Becerisi)

Bu çalışmada, öğrencilerin dinleme becerileri aktif öğrenme teknikleriyle hazırlanmış ders içeriğiyle geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalış...

Konuşma Eğitimi

"Sağlıklı bir iletişim için etkili ve düzgün konuşabilmek esastır. Konuşma eğitimi, etkili ve düzgün konuşmanın yol ve yöntemlerini a...

Dinleme Eğitimi

İnsanların iletişim kurma yeteneğini büyük oranda, iletişim aracı olan dilini kullanabilme becerisi belirler. Kişi, Türkçeyi kullanma kon...

Anadili Arapça Olanlara Türkçe Öğretimi

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi yeni olmayıp yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ise ilk defa a...

İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi

Dünya ile başa çıkmak için bir araç olarak ele alındığında tüm diller birbirine eşit sayılabilir. İnsanların ana dili olarak konuştukları...

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Çok dillilik ve çok kültürlülüğün yaygınlaştığı dünyamızda, Türkçemizin yabancı dil olarak öğretilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu...

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi ve Materyal Tasarımı

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi ve Materyal Tasarımı (Belçika Örneği) kitabı, Türkçenin yurt dışında ana dil olarak...

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Metodolojisi

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi gün geçtikçe önem kazanmasına rağmen bu alan Türkçenin anadil olarak öğretimi gibi algılanması ve u...

Turkish Grammar in Practice

Türkçe öğrenmek isteyen İngilizce konuşan öğrencilere göre yazılmış hem referans hem de uygulama kitabıdır. Başlangıç ile orta seviyedeki...

Ruslar için Türkçe

Bu  kitap Türkçe öğrenen Ruslar için Türkçe dilbilgisi rehberi ve kaynağı niteliğindedir. Her seviyedeki öğrenciye hitap etmektedir. Ki...

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı