LALE TÜRKÇE 1-2-3 (TEMEL SEVİYE)

23.8.13 7 yorum
Dünyanın geniş bir coğrafyasında konuşulan Türkçe, yurt içinde ve yurt dışında, özellikle yabancıların öğrenmeye çalıştıkları dillerden biri olmuştur. Yurt dışında Türkçe öğretmek amacıyla, modern dil öğretim tekniklerine uygun ders kitaplarının hazırlanması zaruret hâline gelmiştir.

Türkçeyi en modern dil öğretim teknikleriyle öğretmeyi hedefleyen Dilset Yayınları 10 yıldan beri yabancılara Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmaktadır. Dilset Yayınları’nın 130 ülkede okutulan yaklaşık 150 parçalık Türkçe öğretim setleri bulunmaktadır. Dilset Yayınları’nın yazarları bu dokümanları yurt dışında uygulamakta ve Türkçe öğretimi konusundaki tecrübelerini yeni eserlere yansıtmaktadırlar. Dilset Yayınları son yıllarda bölgesel farklılıklara göre Türkçe öğretim kitapları hazırlamaktadır. Bu çalışmalardan biri de “Lale Türkçe Öğretim Seti”dir.

Lale Türkçe Öğretim Seti, Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde, modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanmış, Türkçeyi kolay ve eğlenceli bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir. Çoklu zekâ kuramına uygun hazırlanan bu set 12-18 yaş aralığındaki Türkçeyi yeni öğrenen öğrencilere hitap etmektedir.

Lale Türkçe Öğretim Seti; Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Dil Bilgisi Kitabı, Öğretmen Kitabı, Okuma Kitapları, Etkileşimli CD, Seslendirme CD’si ve Posterlerden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir.

Ders kitapları 12 üniteden oluşmaktadır. Üniteler kolaydan zora, yakından uzağa ilkelerine göre öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri konulardan ve etkinliklerden oluşmaktadır. Kitaplar renkli olup öğrencilerin yaş seviyelerine uygun resim ve fotoğraflarla tasarlanmıştır.

Çalışma kitapları da resimlerle ve fotoğraflarla desteklenmiştir. Çalışma kitaplarında ders kitabındaki ünitelerin bölümleriyle ilgili etkinlikler verilmiştir.
KİTAPLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Ders kitabının başında giriş bölümü yer almaktadır. Bu bölümde “Sınıf Dili, Renkler, Aylar, Günler, Sayılar, Sıfatlar…” gibi öğrencilerin sürekli başvurabileceği temel konular verilmiştir.

Ders kitabı; “Kelimeler, Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Konuşma, Yazma, Dil Bilgisi, İzleme-Anlama, Değerlendirme, Oyun Eğlence, Sözlükçe ve Proje Ödevi” bölümlerinden oluşmaktadır.

Kelimeler bölümünde üniteyle ilgili hedef kelimeler verilmiştir.

Okuma-Anlama bölümünde konuyla ilgili bir metin bir de diyalog verilmiştir. Metinler için özel fotoğraflar çekilmiştir.

Dinleme-Anlama bölümünde kolaydan zora doğru farklı dinleme metinleri verilmiştir.

Konuşma bölümlerinde öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri diyaloglar verilmiştir. Bu bölümdeki diyaloglar
resimlendirilmiştir.

Yazma bölümünde konuyla ilgili yazma etkinlikleri verilmiştir.

Dil Bilgisi bölümünde konuyla ilgili dil bilgisi kuralları öğrencilerin seviyelerine uygun bir şekilde özet hâlinde verilmiştir. Ayrıca dil bilgisi konularının ayrıntılı bir şekilde uygulamalarıyla anlatıldığı Dil Bilgisi Kitabı hazırlanmıştır.

İzleme-Anlama bölümünde 3-4 dakikalık filmler ve bu filmlerle ilgili etkinlikler verilmiştir. Bu bölümün amacı öğrencilerin görsel ve işitsel olarak Türkçe öğrenme becerilerini geliştirmektir. Bu bölümdeki filmler ders kitabındaki konulara paralel olarak senarize edilmiştir. Filmlerin çekimi gerçek mekânlarda yapılmıştır. Filmler; normal ve kontrollü olmak üzere iki farklı şekilde seslendirilmiştir.

Değerlendirme bölümünde konunun geneliyle ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır.

Oyun eğlence bölümünde konularla ilgili, öğrencileri eğlendirecek oyunlar hazırlanmıştır.

Sözlükçe bölümünde üniteyle ilgili isimler ve fiiller verilmiştir.

Proje Ödevi bölümünde öğrencilerin üniteyle ilgili yapacakları proje ödevleri verilmiştir.

Çalışma kitabı; “Resimli Sözlük, Kelimeler, Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazma, Dil Bilgisi ve Değerlendirme” bölümlerinden oluşmaktadır.

Çalışma kitabının başında üniteyle ilgili iki sayfalık Resimli Sözlük bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde ünitede geçen en önemli kelimeler resimli olarak verilmiştir.

Çalışma kitabındaki Okuma-Anlama ve Dinleme-Anlama bölümündeki metinler de seslendirilmiştir.

Lale Türkçe Öğretim Seti’ne bağlı olarak öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla 12 adet okuma kitabı hazırlanmıştır. Bu kitaplardan 6 tanesi çizgi roman tarzındadır. Okuma kitapları dramatize edilerek seslendirilmiştir.
Lale Türkçe Öğretim Seti 1-2-3 aşağıdaki kitap ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

Lale Türkçe Ders Kitabı 1

Lale Türkçe Çalışma Kitabı 1

Lale Türkçe Dil Bilgisi 1

Lale Türkçe Öğretmen Kitabı 1

Lale Türkçe Ders Kitabı Seslendirme CD'si 1

Lale Türkçe Çalışma Kitabı Seslendirme CD'si 1

Lale Türkçe İzleme-Anlama DVD'si 1

Lale Türkçe Ünite Posterleri 1

Lale Türkçe Kelime Öğretim Kartları 1

Lale Türkçe Etkileşimli CD 1

Lale Türkçe Okuma Kitapları Serisi 1Lale Türkçe Ders Kitabı 2

Lale Türkçe Çalışma Kitabı 2

Lale Türkçe Dil Bilgisi 2

Lale Türkçe Öğretmen Kitabı 2

Lale Türkçe Ders Kitabı Seslendirme CD'si 2

Lale Türkçe Çalışma Kitabı Seslendirme CD'si 2

Lale Türkçe İzleme-Anlama DVD'si 2

Lale Türkçe Ünite Posterleri 2

Lale Türkçe Kelime Öğretim Kartları 2

Lale Türkçe Etkileşimli CD 2

Lale Türkçe Okuma Kitapları Serisi 2Lale Türkçe Ders Kitabı 3

Lale Türkçe Çalışma Kitabı 3

Lale Türkçe Dil Bilgisi 3

Lale Türkçe Öğretmen Kitabı 3

Lale Türkçe Ders Kitabı Seslendirme CD'si 3

Lale Türkçe Çalışma Kitabı Seslendirme CD'si 3

Lale Türkçe İzleme-Anlama DVD'si 3

Lale Türkçe Ünite Posterleri 3

Lale Türkçe Kelime Öğretim Kartları 3

Lale Türkçe Etkileşimli CD 3

7 yorum:

  • Unknown dedi ki...

    LALE 4 DERS VE DİLBİLGİSİ KİTABI PDF GÖNDEREBİLİR MİSİNİZ
    salihhakan_atakan@☺hotmail.com

Yorum Gönder

Reklam

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı