ANADOLU YABANCI DİL TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ

12.12.15 0 yorum


ANADOLU TÜRKÇE 1

Tarihi çok eskilere dayanan ve günümüzde dünyanın hemen her bölgesinde öğretimi yapılan Türkçe, bugün yaklaşık  220 milyon konuşur ile dünyada en çok konuşulan 5. dil konumundadır. Genellikle yazıldığı gibi okunan, istisnaları fazla olmayan, sistematik ve kurallı bir dil olan Türkçeyi öğrenmek, zannedildiği kadar zor değildir. Hatta günümüzde, Türkçenin bilgisayar diline en uygun dillerden biri olduğu, çeşitli çevreler tarafından dile getirilmektedir.
Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretim Seti, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen yetişkinler için hazırlanmıştır.
Avrupa Dil Kriterleri çerçevesinde, modern dil öğretim teknikleri kullanılarak hazırlanan Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretim Seti, Türkçeyi hızlı, kolay ve etkili bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir.
Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretim Seti aşağıdaki kitap ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

► Anadolu Ders Kitabı 1   
► Anadolu Video DVD'si 1
► Anadolu Çalışma Kitabı 1
► Anadolu Etkileşimli DVD 1
► Anadolu Öğretmen Kitabı 1
► Anadolu Kelime Öğretim Kartları 1
► Anadolu Ders Kitabı Seslendirme CD'si 1
► Anadolu Ünite Posterleri 1
KİTAP HAKKINDA

► Bu kitap, Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretim Seti'nin A1 (Başlangıç) düzeyindeki ders kitabıdır.
► Kitap, 6 ünite - 18 konudan oluşmaktadır. Kitabın her ünitesinde birbiriyle bağlantılı üç farklı konu ele alınmış, dil bilgisi konuları ihtiyaç duyulan yerde işlenerek alıştırmalarla pekiştirilmiştir.
► Konu sıralaması kolaydan zora, yakından uzağa ilkelerine göre kullanıcıların günlük hayattaki ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmıştır.
► Kitabın başında sınıf dili, iyi dilek sözleri ve alfabe gibi kullanıcıların her zaman ihtiyaç duyabileceği temel konular verilmiştir.
► Kitabın sonunda ise dil bilgisi konu anlatımları (İngilizce açıklamalı), temel cümleler (İngilizce tercümeli), dinleme metinleri, kitaptaki alıştırmaların cevap anahtarı ve kazanımlar (İngilizce tercümeli) verilmiştir.
► Kitaptaki her konu; kelimeler, okuma, konuşma, dinleme, yazma, dil bilgisi ve izleme başlıkları altında belirtilen dil becerilerini kavratmaya yönelik hazırlanmıştır.
► Kitabın her bölümü öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıracak şekilde resimlerle ve fotoğraflarla desteklenmiştir.
► Kelimeler bölümlerinde konuyla ilgili hedef kelimeler resimli olarak verilmiş ve bu kelimeler seslendirilmiştir.
► Okuma bölümlerinde konuyla ilgili okuma parçası veya diyaloglar verilmiş ve bu metinler seslendirilmiştir.
► Konuşma bölümlerinde kullanıcıların günlük hayatta kullanabilecekleri diyalog örnekleri verilmiş ve bu örneklerden hareketle kullanıcıların benzer diyalog kurmaları hedeflenmiştir.
► Dinleme bölümlerinde dinlediğini anlamaya yönelik farklı dinleme metinleri verilmiştir.
► Bazı ünitelerde sözlü anlatım bölümleri verilmiştir. Bu bölümler serbest konuşma etkinliği olarak düşünülmüştür.
► Yazma bölümlerinde konuyla ilgili farklı yazma etkinlikleri verilmiştir.
► Dil bilgisi bölümlerinde konuyla ilgili dil bilgisi kuralları kullanıcıların dil seviyelerine uygun bir şekilde özet hâlinde verilmiştir. Ayrıca dil bilgisi konuları ayrıntılı bir şekilde (İngilizce açıklamalı olarak) ders kitabının sonunda da işlenmiştir.
► İzleme bölümlerinde kısa filmler ve bu filmlerle ilgili etkinlikler verilmiştir. Bu bölümün amacı, kullanıcıların görsel ve işitsel olarak Türkçe öğrenme becerilerini geliştirmektir. Filmler, kitaptaki ünitelere paralel olarak senaryolaştırılmıştır.
► Değerlendirme bölümlerinde üniteyle ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda bu soruların cevabı verilmiş ve kullanıcıların öğrendiklerini kontrol etmeleri amaçlanmıştır.
► Neler Öğrendim bölümlerinde o üniteyle ilgili hedef kazanımlar verilmiş ve kullanıcıların kendilerini değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda kazanım listesinin İngilizce tercümesi de verilmiştir.
► Kültür Köşesi bölümlerinde ünitede işlenen konularla ilgili Türk kültüründen örnekler İngilizce tercümesiyle birlikte verilmiş, böylelikle kullanıcıların Türk dil ve kültürünü bir arada öğrenmeleri amaçlanmıştır.
► Kitaptaki konuların tamamına ait birçok alıştırma ve etkinlik Anadolu Çalışma Kitabı 1'de verilmiştir.

ANADOLU TÜRKÇE 2

Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretim Seti aşağıdaki kitap ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

► Anadolu Ders Kitabı 2  
► Anadolu Video DVD'si 2
► Anadolu Çalışma Kitabı 2
► Anadolu Etkileşimli DVD 2
► Anadolu Öğretmen Kitabı 2
► Anadolu Kelime Öğretim Kartları 2
► Anadolu Ders Kitabı Seslendirme CD'si 2
► Anadolu Ünite Posterleri 2

KİTAP HAKKINDA

► Bu kitap, Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretim Seti'nin A1-A2 düzeyindeki ders kitabıdır.
► Kitap, 6 ünite - 18 konudan oluşmaktadır. Kitabın her ünitesinde birbiriyle bağlantılı üç farklı konu ele alınmış, dil bilgisi konuları ihtiyaç duyulan yerde işlenerek alıştırmalarla pekiştirilmiştir.
► Konu sıralaması kolaydan zora, yakından uzağa ilkelerine göre kullanıcıların günlük hayattaki ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmıştır.
► Kitabın başında sınıf dili ve iyi dilek sözleri gibi kullanıcıların her zaman ihtiyaç duyabileceği temel konular verilmiştir.
► Kitabın sonunda ise dil bilgisi konu anlatımları (İngilizce açıklamalı), temel cümleler (İngilizce tercümeli), dinleme metinleri, kitaptaki alıştırmaların cevap anahtarı ve kazanımlar (İngilizce tercümeli) verilmiştir.
► Kitaptaki her konu; kelimeler, okuma, konuşma, dinleme, yazma, dil bilgisi ve izleme başlıkları altında belirtilen dil becerilerini kavratmaya yönelik hazırlanmıştır.
► Kitabın her bölümü öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıracak şekilde resimlerle ve fotoğraflarla desteklenmiştir.
► Kelimeler bölümlerinde konuyla ilgili hedef kelimeler resimli olarak verilmiş ve bu kelimeler seslendirilmiştir.
► Okuma bölümlerinde konuyla ilgili okuma parçası veya diyaloglar verilmiş ve bu metinler seslendirilmiştir.
► Konuşma bölümlerinde kullanıcıların günlük hayatta kullanabilecekleri diyalog örnekleri verilmiş ve bu örneklerden hareketle kullanıcıların benzer diyalog kurmaları hedeflenmiştir.
► Dinleme bölümlerinde dinlediğini anlamaya yönelik farklı dinleme metinleri verilmiştir.
► Bazı ünitelerde sözlü anlatım bölümleri verilmiştir. Bu bölümler serbest konuşma etkinliği olarak düşünülmüştür.
► Yazma bölümlerinde konuyla ilgili farklı yazma etkinlikleri verilmiştir.
► Dil bilgisi bölümlerinde konuyla ilgili dil bilgisi kuralları kullanıcıların dil seviyelerine uygun bir şekilde özet hâlinde verilmiştir. Ayrıca dil bilgisi konuları ayrıntılı bir şekilde (İngilizce açıklamalı olarak) ders kitabının sonunda da işlenmiştir.
► İzleme bölümlerinde kısa filmler ve bu filmlerle ilgili etkinlikler verilmiştir. Bu bölümün amacı, kullanıcıların görsel ve işitsel olarak Türkçe öğrenme becerilerini geliştirmektir. Filmler, kitaptaki ünitelere paralel olarak senaryolaştırılmıştır.
► Değerlendirme bölümlerinde üniteyle ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda bu soruların cevabı verilmiş ve kullanıcıların öğrendiklerini kontrol etmeleri amaçlanmıştır.
► Neler Öğrendim bölümlerinde o üniteyle ilgili hedef kazanımlar verilmiş ve kullanıcıların kendilerini değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda kazanım listesinin İngilizce tercümesi de verilmiştir.
► Kültür Köşesi bölümlerinde ünitede işlenen konularla ilgili Türk kültüründen örnekler İngilizce tercümesiyle birlikte verilmiş, böylelikle kullanıcıların Türk dil ve kültürünü bir arada öğrenmeleri amaçlanmıştır.
► Kitaptaki konuların tamamına ait birçok alıştırma ve etkinlik Anadolu Çalışma Kitabı 2'de verilmiştir.

ANADOLU TÜRKÇE 3

Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretim Seti aşağıdaki kitap ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

► Anadolu Ders Kitabı 3
► Anadolu Video DVD'si 3
► Anadolu Çalışma Kitabı 3
► Anadolu Etkileşimli DVD 3
► Anadolu Öğretmen Kitabı 3
► Anadolu Kelime Öğretim Kartları 3
► Anadolu Ders Kitabı Seslendirme CD'si 3
► Anadolu Ünite Posterleri 3

KİTAP HAKKINDA

► Bu kitap, Anadolu Yabancı Dil Türkçe Öğretim Seti'nin A2-B1 düzeyindeki ders kitabıdır.
► Kitap, 6 ünite - 18 konudan oluşmaktadır. Kitabın her ünitesinde birbiriyle bağlantılı üç farklı konu ele alınmış, dil bilgisi konuları ihtiyaç duyulan yerde işlenerek alıştırmalarla pekiştirilmiştir.
► Konu sıralaması kolaydan zora, yakından uzağa ilkelerine göre kullanıcıların günlük hayattaki ihtiyaçları dikkate alınarak yapılmıştır.
► Kitabın başında sınıf dili ve iyi dilek sözleri gibi kullanıcıların her zaman ihtiyaç duyabileceği temel konular verilmiştir.
► Kitabın sonunda ise dil bilgisi konu anlatımları (İngilizce açıklamalı), temel cümleler (İngilizce tercümeli), dinleme metinleri, kitaptaki alıştırmaların cevap anahtarı ve kazanımlar (İngilizce tercümeli) verilmiştir.
► Kitaptaki her konu; kelimeler, okuma, konuşma, dinleme, yazma, dil bilgisi ve izleme başlıkları altında belirtilen dil becerilerini kavratmaya yönelik hazırlanmıştır.
► Kitabın her bölümü öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıracak şekilde resimlerle ve fotoğraflarla desteklenmiştir.
► Kelimeler bölümlerinde konuyla ilgili hedef kelimeler resimli olarak verilmiş ve bu kelimeler seslendirilmiştir.
► Okuma bölümlerinde konuyla ilgili okuma parçası veya diyaloglar verilmiş ve bu metinler seslendirilmiştir.
► Konuşma bölümlerinde kullanıcıların günlük hayatta kullanabilecekleri diyalog örnekleri verilmiş ve bu örneklerden hareketle kullanıcıların benzer diyalog kurmaları hedeflenmiştir.
► Dinleme bölümlerinde dinlediğini anlamaya yönelik farklı dinleme metinleri verilmiştir.
► Bazı ünitelerde sözlü anlatım bölümleri verilmiştir. Bu bölümler serbest konuşma etkinliği olarak düşünülmüştür.
► Yazma bölümlerinde konuyla ilgili farklı yazma etkinlikleri verilmiştir.
► Dil bilgisi bölümlerinde konuyla ilgili dil bilgisi kuralları kullanıcıların dil seviyelerine uygun bir şekilde özet hâlinde verilmiştir. Ayrıca dil bilgisi konuları ayrıntılı bir şekilde (İngilizce açıklamalı olarak) ders kitabının sonunda da işlenmiştir.
► İzleme bölümlerinde kısa filmler ve bu filmlerle ilgili etkinlikler verilmiştir. Bu bölümün amacı, kullanıcıların görsel ve işitsel olarak Türkçe öğrenme becerilerini geliştirmektir. Filmler, kitaptaki ünitelere paralel olarak senaryolaştırılmıştır.
► Değerlendirme bölümlerinde üniteyle ilgili değerlendirme soruları bulunmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda bu soruların cevabı verilmiş ve kullanıcıların öğrendiklerini kontrol etmeleri amaçlanmıştır.
► Neler Öğrendim bölümlerinde o üniteyle ilgili hedef kazanımlar verilmiş ve kullanıcıların kendilerini değerlendirmeleri amaçlanmıştır. Ayrıca kitabın sonunda kazanım listesinin İngilizce tercümesi de verilmiştir.
► Kültür Köşesi bölümlerinde ünitede işlenen konularla ilgili Türk kültüründen örnekler İngilizce tercümesiyle birlikte verilmiş, böylelikle kullanıcıların Türk dil ve kültürünü bir arada öğrenmeleri amaçlanmıştır.
► Kitaptaki konuların tamamına ait birçok alıştırma ve etkinlik Anadolu Çalışma Kitabı 3'te verilmiştir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Reklam

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı