Türkçe Öğretiminde Dinleme İzleme Etkinlikleri

25.8.17 0 yorum


Fiziksel hazırlık:
o  Dinlemeye başlanmadan önce 3-5 dakika zihin ve bedeni rahatlatacak hareketler yapılır.
Müzik dinleme
o  Konuyla/temayla ilgili sözlü/sözsüz müzik dinlenir.
Araştıralım
o  Konu ile ilgili elde edilen tüm bilgiler sınıf ortamında paylaşılır.
Kendini izleme
o  Öğrencilerin dinleme sürecindeki görüntüleri kamerayla kaydedilir ve kendilerine  izletilir.
“Çalar Saat
o  Öğrenciler deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılır, gruplardan biri dinlerken diğer grup arkadaşlarını gözlemler. Gözlemlenenlerin dinleme sırasındaki tutumları ile ilgili notlar alınır. Gruplar süre sonunda saatin çalmasıyla rol değiştirir. Dinleme sonrası alınan notlar paylaşılır.
Grup tartışması
o  Yaşanılan çevredeki en önemli sorunu belirlemek, batmakta olan şirketlerini kurtarmak, bireysel başarılarını arttırmak gibi konuları tartışmak üzere  birer grup oluşturularak bu çerçevede  söz alınır.
Kaf Dağı’na Yolculuk
o  Bir masal dinlenerek çalışma kağıtları doldurulur, masalın sonu değiştirilerek yeniden kurgulanır.
Sıra Sende
o  Dinleme/izleme süreci yarıda kesilerek dinlenenin/izlenenin devamı tahmin edilir.
Çizgi film/ film/animasyon izleme:
o  Kazanımlara yönelik olarak hazırlanan çalışma kâğıtları  izlenen  çizgi filmden/ filmden/animasyondan hareketle doldurulur. İzlenenden yola çıkılarak grup içinde kısa konuşmalar yapılır.
Eşleştirme:
o  Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen kelimeler karşılıklarıyla eşleştirilir.
o  Kelime, yerine kullanılabilecek eş ya da yakın anlamlısı ile eşleştirilir.
o  Kelime zıt anlamlısıyla eşleştirilir.

Listeleme:
o  Dinlenenlerden/izlenenlerden hareketle kelime, deyim ve atasözü listeleri oluşturulur
Zihin haritası oluşturma:
o  Dinlenenlerin/izlenenlerin hatırlanmasına yardımcı olacak anahtar kelimeler yazılır.
Başlık çalışması:
o  Başlığın çağrıştırdıkları ile ilgili şema oluşturulur
o  Dinlenenlere/izlenenlere farklı başlıklar bulunur.
Örnekleme:
o  Verilen açıklamaya örnek bulunur.
o  Verilen örneğin açıklaması bulunur.
o  Kişisel deneyimlerden örnekler verilir
Kurgulama:
o  Dinlenendeki/izlenendeki olayların öncesine dair hikâyeler oluşturulur.
o  Dinlenendeki/izlenendeki olayların sonrasına dair hikâyeler oluşturulur.
o  Dinlenendeki/izlenendeki olayların kurgusu değiştirilir.
Şiir dinleme:
o  Kaset, CD, öğretmen veya öğrencilerden şiir dinlenir. Dinlenen şiirdeki kafiyeli sözler bulunur.
Müze ziyareti
o  Millî ve evrensel değerleri tanımak amacıyla yakın çevredeki müzeler ziyaret edilir. Ziyaret sırasında rehber dinlenir ve notlar alınır.
Soru bankası oluşturma:
o  Dinlenenle/izlenenle ilgili sorular hazırlanır. Hazırlanan sorular bir kutuda toplanır. Kurada seçilen soru, nitelikli bulunursa hazırlayan ve cevaplayan alkışlanır.
Dinlediklerimi Resimliyorum:      
o  Dinlenenlerin çağrışımları resimlenir.
Dinlediklerimi Resimliyorum:      
o  Dinlenenlerin çağrışımları resimlenir.
Beğendim, çünkü...
o   Dinlenilenlerin/izlenilenlerin beğenilme sebebinin açıklandığı bir çizelge hazırlanır.
Sözlük oluşturma:
o  İsim veya fiillerden sözlük oluşturulur.0 yorum:

Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı