GÖKKUŞAĞI TÜRKÇE SETİ

26.8.13 0 yorum
GÖKKUŞAĞI TÜRKÇE 1-2 (TEMEL SEVİYE)
Dünyanın geniş bir bölgesinde konuşulan Türkçe, oldukça eski bir kültür zeminine sahiptir. Yeni sosyal ve siyasî gelişmelerle birlikte önem kazanan Türk dili çok farklı coğrafyalarda ilgi ile karşılanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öğrenme talepleri de gittikçe artmaktadır.
Türkçe, artık çağdaş diller arasında yer alan, yurt içinde ve yurt dışında özellikle yabancıların öğrenmeye çalıştıkları dünya dillerinden biri hâline gelmiştir. İşte bu taleplerin karşılanmasına yönelik olarak modern eğitim  ve öğretim metotları ışığında, çağdaş bir yaklaşımla dil öğretim kitaplarının hazırlanması bir zaruret hâline gelmiştir.
Bilimsel araştırmalar ışığında hazırlanan Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti'nde;  dil, kültür, konu, şekil ve görüntü bütünlüğüne büyük önem verilmiştir. Geniş araştırma ve tecrübelere dayanılarak hazırlanan bu eserlerde Türkçenin en etkili metotlarla öğretilmesi hedeflenmiştir.
Türkçe öğrenmeyi zevkli hâle getirmek ve dili kültür unsurlarıyla bir arada öğretmeyi sağlamak Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti'nin  en önemli amaçlarındandır.
Bu Set, farklı algılama biçimlerine göre görsel, işitsel ve kinestetik özelliklere sahip öğrenci kitlesinin çeşitliliğine uygun bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylece farklı kavrama düzeylerinin dil öğrenme becerileri de gözetilmiştir.
Kitaplar, görsel malzeme bakımından da desteklenerek kolay okunabilir bir tarzda düzenlenmiştir. Türk dilinin zenginliğini, anlam ve ifade derinliğini yansıtan örnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kültürel unsurlar da okuyucunun dikkatine sunulmuştur.
Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti 1-2 aşağıdaki kitap ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:
Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 1
Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 1
Gökkuşağı Türkçe Dil Bilgisi 1
Gökkuşağı Türkçe Seyir Dünyası 1
Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 1
Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 2
Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 2
Gökkuşağı Türkçe Dil Bilgisi 2
Gökkuşağı Türkçe Seyir Dünyası 2
Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 2
Anahtar Kitaplar (İngilizce, Rusça, Arnavutça, Gürcüce)
Okuma Kitapları (9 Adet)
Etkileşimli Türkçe Uygulamaları (2 CD)
Görsel Öğretim Araçları (15 Poster)
Sesli Yayınlar (4 CD)
Görüntülü Yayınlar (4 VCD)

GÖKKUŞAĞI TÜRKÇE 3-4 (ORTA SEVİYE)
Dünyanın geniş bir bölgesinde konuşulan Türkçe, oldukça eski bir kültür zeminine sahiptir. Yeni sosyal ve siyasî gelişmelerle birlikte önem kazanan Türk dili çok farklı coğrafyalarda ilgi ile karşılanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öğrenme talepleri de gittikçe artmaktadır.
Türkçe, artık çağdaş diller arasında yer alan, yurt içinde ve yurt dışında özellikle yabancıların öğrenmeye çalıştıkları dünya dillerinden biri hâline gelmiştir. İşte bu taleplerin karşılanmasına yönelik olarak modern eğitim  ve öğretim metotları ışığında, çağdaş bir yaklaşımla dil öğretim kitaplarının hazırlanması bir zaruret hâline gelmiştir.
Bilimsel araştırmalar ışığında hazırlanan Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti'nde;  dil, kültür, konu, şekil ve görüntü bütünlüğüne büyük önem verilmiştir. Geniş araştırma ve tecrübelere dayanılarak hazırlanan bu eserlerde Türkçenin en etkili metotlarla öğretilmesi hedeflenmiştir.
Türkçe öğrenmeyi zevkli hâle getirmek ve dili kültür unsurlarıyla bir arada öğretmeyi sağlamak Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti'nin  en önemli amaçlarındandır.
Bu Set, farklı algılama biçimlerine göre görsel, işitsel ve kinestetik özelliklere sahip öğrenci kitlesinin çeşitliliğine uygun bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylece farklı kavrama düzeylerinin dil öğrenme becerileri de gözetilmiştir.
Kitaplar, görsel malzeme bakımından da desteklenerek kolay okunabilir bir tarzda düzenlenmiştir. Türk dilinin zenginliğini, anlam ve ifade derinliğini yansıtan örnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kültürel unsurlar da okuyucunun dikkatine sunulmuştur.
Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti 3-4 aşağıdaki kitap ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:
Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 3
Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 3
Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 4
Gökkuşağı Türkçe Çalışma Kitabı 4
Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 3
Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 4
Anahtar Kitaplar (İngilizce, Rusça, Arnavutça, Gürcüce)
Okuma Kitapları (5 Adet)
Etkileşimli Türkçe Uygulamaları (2 CD)
Sesli Yayınlar (4 CD)

GÖKKUŞAĞI TÜRKÇE 5 (İLERİ SEVİYE)
Dünyanın geniş bir bölgesinde konuşulan Türkçe, oldukça eski bir kültür zeminine sahiptir. Yeni sosyal ve siyasî gelişmelerle birlikte önem kazanan Türk dili çok farklı coğrafyalarda ilgi ile karşılanmakta ve bunun sonucu olarak Türkçe öğrenme talepleri de gittikçe artmaktadır.
Türkçe, artık çağdaş diller arasında yer alan, yurt içinde ve yurt dışında özellikle yabancıların öğrenmeye çalıştıkları dünya dillerinden biri hâline gelmiştir. İşte bu taleplerin karşılanmasına yönelik olarak modern eğitim  ve öğretim metotları ışığında, çağdaş bir yaklaşımla dil öğretim kitaplarının hazırlanması bir zaruret hâline gelmiştir.
Bilimsel araştırmalar ışığında hazırlanan Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti'nde;  dil, kültür, konu, şekil ve görüntü bütünlüğüne büyük önem verilmiştir. Geniş araştırma ve tecrübelere dayanılarak hazırlanan bu eserlerde Türkçenin en etkili metotlarla öğretilmesi hedeflenmiştir.
Türkçe öğrenmeyi zevkli hâle getirmek ve dili kültür unsurlarıyla bir arada öğretmeyi sağlamak Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti'nin  en önemli amaçlarındandır.
Bu Set, farklı algılama biçimlerine göre görsel, işitsel ve kinestetik özelliklere sahip öğrenci kitlesinin çeşitliliğine uygun bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Böylece farklı kavrama düzeylerinin dil öğrenme becerileri de gözetilmiştir.
Kitaplar, görsel malzeme bakımından da desteklenerek kolay okunabilir bir tarzda düzenlenmiştir. Türk dilinin zenginliğini, anlam ve ifade derinliğini yansıtan örnekler verilmek suretiyle, kitaplardaki kültürel unsurlar da okuyucunun dikkatine sunulmuştur.
Gökkuşağı Türkçe Öğretim Seti 5 aşağıdaki kitap ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:
Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 5
Gökkuşağı Türkçe Öğretmen Kitabı 5
Sesli Yayınlar (2 CD)


0 yorum:

Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı