Ruslar için Türkçe

16.3.17 0 yorum

Bu kitap Türkçe öğrenen Ruslar için Türkçe dilbilgisi rehberi ve kaynağı niteliğindedir. Her seviyedeki öğrenciye hitap etmektedir. Kitapta teorik bilgiler mümkün mertebe anlaşılır ve basit formatta ayrıca tablolar, grafikler ve şemalar halinde  sunulmuş olup, bununla kavramak ve anlamanın kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Kullanılan materyellerde başlangıç seviyesi için basit sözcük dağarcığı seçilmiş, daha ileri seviyeler için ise edebi veya daha güncel sözcükler İnternet gazetelerinden alıntılar şeklinde yer almıştır. Kitapta fiil çekimleri alfabetik sırayla düzenlenmiş, bütün zamanların bir arada bulunduğu tablo, ayrıca dünya atasözleri ve ünlü şahsiyetlerin özdeyişlerine yer verilmiştir. Atasözleri ve özdeyişler dilbilgisi konularına uygun olarak sınıflandırılmış olup böylece bir yandan dünya görüşünü geliştirmek hedeflenirken, diğer taraftan da öğrencilerin daha ilk Türkçe derslerinden itibaren bu sözleri kullanmayı öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Kitabımız Türkçe öğrenenler için Ruslar için çok ciddi bir kaynak niteliğindedir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı